Toelichting "Masterplan Voetbal Alkmaar" - v. v. Alkmaarsche Boys

Toelichting "Masterplan Voetbal Alkmaar"

Toelichting "Masterplan Voetbal Alkmaar"

26 juli 2017 16:15


In de Alkmaarsche Courant van woensdag 26 juli is er een uitgebreid artikel verschenen over het opstellen van een zogeheten "Masterplan voetbal". Dit initiatief vanuit wethouder Sport, Dhr. Dijkman, is mede ontstaan na vele gesprekken met de diverse voetbalbesturen onderling en de gemeente Alkmaar, waarin wij als clubs hebben aangegeven actief te willen participeren in het maken van dit plan. De ontstane commotie over de komst van v.v. Alkmaar (eredivisie vrouwenvoetbal) op het complex van AFC'34 heeft een extra aanleiding gebracht om dit "Masterplan Voetbal" op te stellen.

Al geruime tijd zijn de voetbalbesturen via het voorzittersoverleg in gesprek over de toekomst van het voetbal in Alkmaar. Dit gaat o.a. over de ledenontwikkeling, gebruik van accomodaties, organisatorische vraagstukken zoals het tekort aan vrijwilligers, moet je vrijwilligers gaan betalen of neem je mensen in dienst? welk niveau willen we voetballen in Alkmaar en wat betekent dat dan voor het zaterdag-/zondagvoetbal? Maar ook hoe gaan we om met de technische voetbalscholing van kinderen? Welke spelvormen zijn er nog in de toekomst? Hoe passen we vrouwen-/damesvoetbal in deze plannen? Hoe gaan we om met zaalvoetbal? Kortom heel veel vraagstukken waar alle clubs mee bezig zijn, in goed onderling overleg en waar helaas geen pasklaar antwoord voor is. 

Wat wel een feit is dat wij als voetbalclubs hebben geconstateerd dat wij nu echt een plan moeten gaan maken voor de toekomst. Er zijn clubs die te groot worden, clubs die kleiner worden, clubs met bijna geen bestuur of zwaar tekort aan andere vrijwilligers. Ook zijn er clubs met verouderde complexen of die een tekort aan speelvelden kennen, terwijl een andere club ruimte heeft voor meer teams. Kortom te klein worden is niet goed, maar ook te groot worden kan veel problemen opleveren en welke keuzes maak je hierin om op een goede manier het voetbal veilig te stellen voor de toekomst, met daarbij de eigen clubbelangen niet uit het oog te verliezen.

Het bestuur van Alkmaarsche Boys deelt de mening dat er actie ondernomen moet worden om het voetbal in Alkmaar klaar te maken voor de toekomst en is ook zeer actief betrokken bij alle gesprekken. Wat het bestuur betreft is de locatie van ons complex in de Oosterhout, midden in de wijk, samen met de sporthal en mogelijk uitbreiding van ander sportaanbod een hele goede locatie om door te gaan. Ook voor Alkmaarsche Boys zijn er nog volop mogelijkheden voor de toekomst, alleen zullen we wel open moeten staan voor nieuwe ontwikkelingen. 

Alle gesprekken zijn tot dusver nog in een verkennende fase geweest en er is totaal niks besloten over samenwerkingen, fusies of verhuizingen. Ook wat de krant schrijft dat het zeker is dat er 4 complexen overblijven is nog maar de vraag. Na de zomervakanties zullen de besturen de gesprekken hervatten en wordt er een start met de gemeente gemaakt over het maken van dit "Masterplan Voetbal".

Het bestuur van Alkmaarsche Boys doet niets zonder de leden te hebben geraadpleegd als het zover mocht komen als er iets besloten zou moeten worden. Zodra er meer inhoudelijk iets te vertellen is dan zullen wij ook informatiebijeenkomst(en) gaan organiseren om iedereen op een goede manier te informeren of om de meningen te polsen.

Als je toch eerder een vraag hebt of je wil iets meer weten, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Bestuur Alkmaarsche Boys

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!