Mededeling van het bestuur - v. v. Alkmaarsche Boys

Mededeling van het bestuur

Mededeling van het bestuur

19 april 2012 0:00


Het bestuur van Alkmaarsche Boys is zeer ontdaan over alles wat is voorgevallen afgelopen zondag 15 april 2012 in Volendam. Via diverse papieren- en digitale media is hierover inhoudelijk bericht.
Het voorval is zeer hard aangekomen binnen de club en van de onregelmatigheden nemen wij dan ook volledig afstand. Ondanks het feit dat de vereniging niet voor alles verantwoordelijk kan worden gesteld, heeft het bestuur tijdens een spoedvergadering enkele maatregelen op voorhand genomen. Hierover willen wij u informeren.


Een groep "supporters" heeft gemeend door hun gedrag de vereniging in een dusdanig negatief daglicht te stellen, wat absoluut niet te accepteren is. Zij gaan voorbij aan het feit dat vele vrijwilligers zich wekelijks, al dan niet dagelijks inzetten om gezamenlijk een amateurvoetbalvereniging draaiende te houden en bestaansrecht te geven. Daarnaast beleven veel leden plezier aan de voetbalsport, genieten zij van de sociale activiteiten die het verenigingsleven te bieden heeft. Daarnaast biedt dit ook kansen voor mensen om zich verdienstelijk te maken voor de maatschappij.
Het bestuur is van mening dat wij het niet als club zullen tolereren dat een kleine groep dit blijft verpesten in de nabije toekomst en zeker niet op de langere termijn.

Het bestuur heeft daarom besloten om per direct de volgende maatregelen te treffen:

Personen die op dit moment in afwachting zijn op een uitspraak van justitie en lid zijn van v.v. Alkmaarsche Boys zullen per direct tot nader bericht worden geschorst. Op hun lidmaatschap zal tot het tegendeel is bewezen geen prijs meer worden gesteld. Ook hun aanwezigheid op ons complex is niet gewenst.

Personen die op dit moment in afwachting zijn op een uitspraak van justitie en geen lid zijn van v.v. Alkmaarsche Boys zal kenbaar worden gemaakt dat hun aanwezigheid op ons complex niet gewenst is.

De overige personen die aanwezig zijn geweest bij de onregelmatigheden in Volendam zal per individu worden beoordeeld of hun aanwezigheid  op ons complex nog gewenst is.

Gezien een kleine groep personen menen dat zij de club steunen door overlast te veroorzaken in ons clubgebouw heeft het bestuur besloten om:
- De sluitingstijd van de kantine a.s. vrijdag 20 april te vervroegen
- De zowel zaterdag 21/4 als zondag 22/4 een schenkverbod te hanteren tot 14.45 uur
- Zondag 22/4 beperkt voetbal uit te zenden
- Wij zullen ons verder nog beraden over de eventuele vervolgstappen in de komende periode
- Geen toestemming te verlenen voor het organiseren van de \'Boysfeste\' welke gepland stond op zaterdag 26 mei. De kantine is deze dag verder ook gesloten.
- De 5tegen5-toernooicommissie kaders mee te geven waarbinnen het toernooi van 2 juni georganiseerd dient worden. Dit is in een ingelaste vergadering al besproken met de toernooicommissie.

Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat ook in dit geval de "goeden" onder de "kwaden"  moeten lijden, maar de grens is nu ruimschoots overschreden.
Het bestuur, vele andere vrijwilligers en overige mensen die het beste met de club voor hebben, laten het niet gebeuren dat een kleine groep het verpest.

Wij vragen hiervoor uw begrip en zullen ons beraden op eventuele vervolgstappen voor de toekomst.
Indien u vragen heeft over de genomen maatregelen dan kunt u zich wenden tot het bestuur.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!