Agenda Ledenvergadering maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur - v. v. Alkmaarsche Boys

Agenda Ledenvergadering maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur

Agenda Ledenvergadering maandag 26 oktober, aanvang 20.00 uur

23 oktober 2020 0:45


Beste leden,

Het bestuur heeft u al eerder uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2020. Deze zal worden gehouden op maandagavond 26 oktober, aanvang 20.00 uur.

Met inachtneming van alle maatregelen en regels welke rondom Corona gelden, heeft het bestuur besloten om de ledenvergadering door te laten gaan. Met een max. van 30 personen is er toestemming om deze vergadering te houden. Het bestuur heeft ervoor gekozen deze niet digitaal te doen.

Aanmelden voor deze vergadering is verplicht bij het bestuur i.v.m. de registratie en om te borgen dat we binnen het maximum aantal bezoekers blijven. Indien meer dan 30 personen de vergadering bijwonen. zal de vergadering worden verplaatst. Aanmelden kan door een email te sturen naar bestuur@alkmaarscheboys.nl of sluit een van de bestuursleden aan.

De agenda zal kort en bondig worden gepresenteerd om zo niet langer dan noodzakelijk in ons clubgebouw te zijn. De volgende agenda zal worden behandeld:

 1. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken
 2. Minuut stilte ter nagedachtenis aan hen die ons zijn ontvallen
 3. Terugblik seizoen 2019-2020
 4. Financiele verantwoording 2019-2020 en begroting 2020-2021
 5. Vaststellen contributies seizoen 2020-2021
 6. Bestuurssamenstelling
  • Dennis Karté (aftredend en herkiesbaar)
  • Hugo Duin (aftredend en herkiesbaar)
  • Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk melden via bestuur@alkmaarscheboys.nl
 7. 90 jarig jubileum 8 juli 2021
 8. Rondvraag
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!