Bestuur luidt de noodklok! Extra buitengewone ledenvergadering - v. v. Alkmaarsche Boys

Bestuur luidt de noodklok! Extra buitengewone ledenvergadering

Bestuur luidt de noodklok! Extra buitengewone ledenvergadering

9 september 2018 14:00


Bestuur luidt de noodklok!

Beste leden,

De afgelopen jaren zien wij een verkeerde ontwikkeling dat het ledenaantal terugloopt bij Alkmaarsche Boys. Het ledenaantal groeit niet en helaas zijn we genoodzaakt om al minder teams in te schrijven bij de KNVB. Het komende seizoen is dat vooral bij de jeugd erg merkbaar en bij de senioren en in de zaal blijven we redelijk stabiel, maar zijn we ook niet meer zo groot als voorheen.

Financieel
Door deze ontwikkeling wordt het ook financieel lastig om alles te blijven doen zoals we gewend waren. Minder teams = minder contributie en minder voetbal is ook minder kantine omzet. Daarnaast is de sponsorcommissie er wel in geslaagd om geld te werven bij sponsoren, maar per saldo weegt dit niet op. Met veel kunst en vliegwerk is het bestuur de afgelopen jaren erin geslaagd de begroting in de hand te houden, maar er is geen ruimte om buffers te creëren om extra dingen te kunnen doen.

Verenigingswerk
Helaas zien we ook dat al minder mensen bereid zijn om verenigingswerk te doen. Dat zien we terug bijvoorbeeld in de kantinecommissie, de jeugdcommissie, het wedstrijdsecretariaat of in de organisatie van evenementen. Ook zaken als het maken van een programmaboekje, de was, fluiten, jeugdleider, kantinediensten, materiaalbeheer etc. komt steeds neer op minder mensen en vooral dezelfde mensen. Ook als bestuur zijn we onderbezet en is het bijna onmogelijk om op een gezonde en plezierige manier de club draaiende te houden. Ook voor het bestuur is het een vrijwillige taak, maar zo lijkt het al jaren niet meer.

Voorzitter stopt
Onze voorzitter Michel Kuijpers heeft het bestuur afgelopen week geïnformeerd dat hij zich niet meer verkiesbaar gaat stellen voor een nieuwe periode na dit seizoen. Na 15 jaar intensief bestuurswerk en bijna 9 jaar voorzitter is het tijd voor andere zaken en ook raakt vooral nu het plezier weg om dag dagelijks met de club bezig te zijn. Een heftig, maar begrijpelijk besluit.

Daarom heeft het bestuur het afgelopen weekend een spoedoverleg gehad en wil de ernst van de situatie toelichten aan de leden. Op deze manier kan het niet langer en als er geen mensen opstaan kan dit leiden tot verstrekkende gevolgen. Het bestuur heeft ook de gemeente (wethouder), de KNVB en Alkmaar Sport geïnformeerd.

Ledenvergadering
Het bestuur schrijft dan ook een buitengewone ledenvergadering uit voor donderdag 20 september aanstaande om 20.00 uur in de kantine van Alkmaarsche Boys. Het bestuur zal een toelichting geven en de leden enkele keuzes voorleggen. Daarna geeft het bestuur de leden 3 weken de tijd om hier iets van te vinden, met alternatieven te komen of dat er toch echt mensen opstaan en zal dit bespreken op de jaarlijkse ledenvergadering.

Het bestuur schrijft daarom de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit voor maandagavond 15 oktober om 20.00 uur in de kantine van Alkmaarsche Boys. Tijdens deze vergadering wil het bestuur de balans opmaken na de vergadering van 20 september en met de leden besluiten of er nog toekomst is voor Alkmaarsche Boys en op welke manier.

Als bestuur betreuren wij dat we deze keuzes moeten voorleggen aan de leden, maar wij zien geen andere oplossing meer. Wij hopen op een grote opkomst op zowel 20 september als 15 oktober om met elkaar de juiste keuzes te kunnen maken.

Als er in de tussentijd vragen zijn, wendt u zich dan tot een van de bestuursleden of stuur een email naar bestuur@alkmaarscheboys.nl

Bestuur

v.v. Alkmaarsche Boys

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!